0947.688.883 - 0963.918.438 info@viettrans.org

“Cảm ơn công ty dịch thuật chuyên nghiệp MIDtrans đã đồng hành cùng chúng tôi trong dự án phát triển thị trường tại Laos PDR. Cảm ơn vì sự phục vụ tốt của các bạn. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác trong thời gian tới”

ÔNG NGUYỄN TRUNG HẬU – TGĐ COSEVCO